Kompensatory mieszkowe

Wykorzystanie mieszków wielowarstwowych na instalacjach energetycznych jest z każdym rokiem coraz większe, co wynika nie tylko ze znaczącego spadku cen tego typu produktów, ale także z coraz lepszej jakości, którą mogą się poszczycić nie tylko najwięksi producenci, ale także małe firmy zajmujące się prefabrykacją.


"Mimo swojej pozornej prostoty konstrukcyjnej kompensatory mieszkowe są zaskakująco wydajnymi i skomplikowanymi konstrukcjami mechanicznymi. Jednoczesne utrzymanie odpowiednich wymogów dotyczących dużej zdolności kompensacyjnej ∆Lm mieszka oraz wytrzymałości na wysokie ciśnienie p może dla wielu konstruktorów mieszków kompensatorów stwarzać pewne problemy konstrukcyjne, ponieważ wymienione wyżej wymagania są wzajemnie sprzeczne.

Przeniesienie wysokiego ciśnienia wewnętrznego panującego p panującego w instalacji niezbędne jest takie zaprojektowanie mieszka kompensatora, aby był on w stanie nie tylko kompensować powstające naprężenia, ale także aby był w stanie wytrzymać działające na niego ciśnienie. W takiej sytuacji niezbędne jest zastosowanie mieszka kompensatora o „masywnej” konstrukcji, co jednak mogłoby spowodować, że straci on na swojej elastyczności i możliwościach kompensacyjnych. Jedynym wyjściem z takiej sytuacji jest opracowanie konstrukcji, w której mieszek będzie złożony z odpowiedniej, wynikającej z obliczeń, ilości warstw cienkiej blachy, o grubości 0,1 –0,2 mm

Wielowarstwowe mieszki kompensatorów zapewniają dużą podatność mieszka kompensatora oraz duży ruch kompensacyjny ∆Lm przy relatywnie małych naprężeniach i odkształceniach materiału, z którego wykonany jest mieszek. Przeniesienie możliwie wysokiego ciśnienia wymaga zastosowania mieszków z dużą ilością warstw."


kompensatory mieszkowe