Wpis

 Stale konstrukcyjne stopowe do ulepszania cieplnego stanowią one podstawowy materiał  konstrukcyjny w przemyśle maszynowym. Charakteryzują się dobrymi własnościami wytrzymałościowymi i plastycznymi. 


Są to najczęściej stale niskostopowe o łącznym stężeniu pierwiastków stopowych nie przekraczającym 3% lub średniostopowe o łącznej zawartości 3¸5% dodatków stopowych. Stężenie węgla, które decyduje o własnościach wytrzymałościowych wynosi (0,25¸0,50%). Obróbka cieplna tych stali polega na hartowaniu z wysokim odpuszczaniem w celu otrzymania odpowiedniej struktury sorbitycznej. W zależności od temp. odpuszczania można uzyskać lepsze własności wytrzymałościowe i gorszych plastycznych lub odwrotnie. Stale te poddaje się obróbce skrawaniem w stanie ulepszonym cieplnie. Ponieważ własności wytrzymałościowe stali zależą głównie od ilości i stopnia dyspersji węglików, zawartość węgla jest podstawowym czynnikiem od  którego zależy jej wytrzymałość. Dodatki stopowe zapewniają jej odpowiednią hartowność oraz inne wymagane własności (np. plastyczność) wynikające z zastosowanych dodatków stopowych. Podstawowym dodatkiem stopowym tych stali jest chrom. W celu możliwości hartowania przedmiotów o dużych przekrojach dodaje się nikiel, który dodatkowo zwiększa własności plastyczne. Do najdroższych należą stale chromowo-niklowo-molibdenowo-wanadowe stosowane na elementy o bardzo dużych przekrojach i konieczności uzyskania wysokich własności wytrzymałościowych.