Spiekanie proszków

Jedną z metod wytwarzania stopów, stosowaną coraz szerzej, jest spieka­nie proszków. Ta gałąź techniki, która zajmuje się wytwarzaniem goto­wych elementów użytkowych drogą spiekania (czyli spieków), nazywa się metalurgią proszków. Obecnie metodami metalurgii proszków wytwarza się różne części maszyn i mechanizmów, w tym również materiały łoży­skowe i elementy cierne, a także styki elektryczne, metale trudnotopliwe, płytki skrawające i kompozyty metalowo-ceramiczne, tzw. cermetdle.


Read more...

Słupy złożone


Słupy złożone

 

Ściskane pionowo elementy o przekroju składającym się z dwóch lub więcej gałęzi, połączonych przewiązkami lub skratowaniem. Główna zaleta to możliwość zachowania względem obu osi jednakowej sztywności, wada – bardziej pracochłonne wykonanie. Przekrój trzonu słupa złożonego składa się najczęściej z dwóch ceowników lub dwuteowników walcowanych na gorąco. Przy bardzo dużych obciążeniach gałęzie słupa złożonego są spawane z blach.


Read more...

Badania nieniszczące

Badania nieniszczące są cześo wymagane dla całości lub partii produkcyjnej danego elementu. Niektóre normy europejskie przywoływane już na etapie ofertowania sugerują, że materiały powinny zostać dostarczone z przeprowadzeniem badań. Jakie są rodzaje badań nieniszczących i jak się je przeprowadza?


Ultradźwiękowe metody badań materiałów.


Read more...

Badania metalograficzne

Badania metalograficzne łącznie z innymi sposobami badania metali, jak analiza składu chemicznego, badania rentgenograficzne, badania własności mechanicznych itd. , pozwalają przewidzieć zachowanie się metali i stopów metali w warunkach praktycznego ich stosowania. Na podstawie tych badań można dokonać zarówno soboru najwłaściwszego do danego celu materiału konstrukcyjnego, jak i sprawdzić i korygować takie procesy technologiczne jak obróbka cieplna, przeróbka plastyczna, czy spawanie.


Read more...

Gwinty i połączenia gwintowe

GWINTY I POŁĄCZENIA GWINTOWE

 

Gwinty

 

Połączenia gwintowe

 

Zasadniczym elementem połączenia gwintowego jest łącznik, składający się zazwyczaj ze śruby z gwintem zewnętrznym i nakrętki z gwintem wewnętrznym. Skręcenie ze sobą obu gwintów łącznika tworzy połączenie gwintowe.

Połączenia gwintowe dzielą się na pośrednie i bezpośrednie.


Read more...

Wpis

Węże kompensacyjne zasadniczo spełniają podobną funkcję jak kompensatory mieszkowe, czyli mają za zadanie zniwelować naprężenia powstające na skutek rozszerzalności temperaturowej materiałów którymi przewodzony jest określone medium. W przeciwieństwie jednak do klasycznych kompensatorów węże kompensacyjne pozwalają są na tyle elastyczne, że zazwyczaj spełniają jednocześnie funkcje przewodzącą. Oferowane przez nas węże kompensacyjne wykorzystywane są między innymi na instalacjach pary, gazu i instalacjach olejowych.


Read more...

Połącznia gwintowane - śruby i kształtki z gwintem

Połączenia gwintowane należą do jednych z najstarszych znanych naszej cywilizacji sposobów skutecznego i łatwego łączenia elementów. Powszechne stosowanie połączeń gwintowanych znane jest człowiekowi przynajmniej od IV w p.n.e., ale jak się można domyślić zaproponowany przez Achytasa z Tarentu wynalazek wymagał dalszych prac zanim osiągnięty został stan i jakość, którą gwarantują nie tylko maszyny gwintujące.


Read more...

Zawieszenia jednosprężynowe KER-75/8.41

Zawieszenia jednosprężynowe są przeznaczone dla poziomych rurociągów energetycznych przemieszczających się w płaszczyźnie poziomej i pionowej, w zakresie średnic od 57,0 mm do 508,0 mm. dla tego rodzaju zawieszeń projektanci przewidzieli zakres temperatur czynnika do 823K /550ºC/. Zawieszenia spełniają swoją rolę dla przemieszczeń pionowych rurociągu do 20 mm lub do 40 mm w zależności od zastosowanych sprężyn.


Read more...

Zawieszenia rurociągów energetycznych wg KER

Katalog Elementów Rurociągowych (KER) to zestaw norm, które prezentują zastosowania związane z prowadzeniem nitki rurociągów w określonych płaszczyznach. W przypadku zamocowań rurociągów projektanci znaleźli zastosowania dopasowane do poszczególnych rodzajów przemieszczeń w osi poziomej i pionowej. Prezentowane poniżej zawieszenia sprężynowe opracowano z myślą o ich zastosowaniu dla poziomych rurociągów energetycznych przemieszczających się w płaszczyźnie poziomej.


Read more...

Kompensatory mieszkowe

Wykorzystanie mieszków wielowarstwowych na instalacjach energetycznych jest z każdym rokiem coraz większe, co wynika nie tylko ze znaczącego spadku cen tego typu produktów, ale także z coraz lepszej jakości, którą mogą się poszczycić nie tylko najwięksi producenci, ale także małe firmy zajmujące się prefabrykacją.


"Mimo swojej pozornej prostoty konstrukcyjnej kompensatory mieszkowe są zaskakująco wydajnymi i skomplikowanymi konstrukcjami mechanicznymi.


Read more...

Kulki nierdzewne ze stali AISI 201


Kulki ze stali nierdzewnej Cr-Mn o właściwościach zbliżonych do tych, które posiadają kulki ze stali AISI 302/304. Różnica między materiałami zauważalna jest w obszarze własności mechanicznych, które w przypadku materiału AISI 201 są nieco lepsze. Kulki z tego materiału dostarczane są w stanie po pasywacji.


Read more...

Kulki ze stali węglowej

Z perspektywy współczesnego świata stal jest materiałem o szczególnym znaczeniu, bez którego cywilizacyjny postęp byłby praktycznie niemożliwy. Określeniem stal większość ludzi zwykło określać wszelkie materiały metalowe, które wykazują cechy magnetyczne – i w zasadzie jest to częściowo prawda.

Zgodnie z normą PN-EN 10020:2002U, w której dokonano klasyfikacji stali, stal jest plastycznie i cieplnie obrabialnym stopem żelaza z węglem i innymi pierwiastki, otrzymywanym w procesach stalowniczych ze stanu ciekłego.


Read more...

Stale łożyskowe

Stale wykorzystywane do produkcji łożysk kulkowych i wałeczkowych, zgodnie z normą PN-EN ISO 683-17:2004 powinny oczywiście spełniać określone wymagania przedstawione w przytoczonej normie, ale zanim będzie można się do niej odwołać należy wspomnieć choćby w kilku słowach czym tak naprawdę jest stal łożyskowa i dlaczego jej znaczenie jest tak ważne z perspektywy przeciętnego użytkownika roweru, samochodu czy innych przyrządów,  w których proces łożyskowania odgrywa nadrzędną rolę.


Read more...

Wpis

 Stale konstrukcyjne stopowe do ulepszania cieplnego stanowią one podstawowy materiał  konstrukcyjny w przemyśle maszynowym. Charakteryzują się dobrymi własnościami wytrzymałościowymi i plastycznymi. 


Są to najczęściej stale niskostopowe o łącznym stężeniu pierwiastków stopowych nie przekraczającym 3% lub średniostopowe o łącznej zawartości 3¸5% dodatków stopowych. Stężenie węgla, które decyduje o własnościach wytrzymałościowych wynosi (0,25¸0,50%).


Read more...

Czym są stale stopowe

Kształtki ze stali węglowychStale stopowe są to stale, które poza żelazem i węglem oraz zwykłymi domieszkami (Mn, Si, P, S, Cu) zawierają inne celowo wprowadzone składniki lub podwyższone zawartości manganu i krzemu. Składniki te noszą nazwę dodatków stopowych, które oddziałowując na węgiel, żelazo i wzajemnie na siebie powodują zmiany w strukturze i własności stali.


Read more...

Konstrukcyjne stale stopowe

Znajdują zastosowanie do budowy konstrukcji przemysłowych, mostów statków, do zbrojenia betonu, na rury do rurociągów. Są dostarczane w postaci kształtowników, blach, taśm, rur i drutów, które łączy się poprzez spawanie. Cechują się one podwyższoną granicą plastyczności (Remin = 300¸460 MPa), i wytrzymałości na rozciąganie, niską temperaturą przejścia w stan kruchy oraz dobrą spawalnością.


Read more...