Jakość odkuwek produkowanych w Kuźni Gdańskiej

Kuźnia Gdańska w procesie produkcji wdrożyła i stosowała system zarządzania jakością, co było w czasie przekształcania norm krajowych w normy zharmonizowane nie lada wyczynem. 

Kuźnia posiadała certyfikat ISO 9001-2000 oraz uznania i certyfikaty na wytwarzanie odkuwek

 UDT, PRS, LRS, GL, DNV. 

Odkuwki wytwarzane na potrzeby urządzeń ciśnieniowych wg przepisów i wymagań certyfikatu UDT oraz dyrektywy 97/23/EC.

Badania odkuwek w zakresie metalograficznym oraz własności mechanicznych przeprowadzamy w niezależnych, certyfikowanych laboratoriach:

- „METROTEST” Sp. z o.o w Elblągu

- Centralne Laboratorium Stoczni Gdańsk SA

Próby badawcze potwierdzane są przez laboratoria wraz ze specyfikacją uzyskanych wyników. Badania defektoskopowe przeprowadzamy na odkuwkach zgodnie z wymaganiami określonymi w zamówieniu z przestrzeganiem norm: PN-EN 10228-3 i 4, PN-EN 10308. Jeżeli warunki techniczne tego wymagają badania prowadzone są również pod nadzorem UDT, PRS, LRS, GL, DNV i innych z potwierdzeniem testującego.